ŻYWE ILUSTRACJE DO SZKOLNYCH LEKTUR

Ostatnie dni przed wakacjami sprzyjają lżejszym formom pracy. Uczniowie chętnie wychodzą na świeże powietrze, zwłaszcza gdy temperatura w sali lekcyjnej przypomina tropiki. Tym razem uczniowie klas czwartych pozowali do fotografii przebrani za ulubionych bohaterów z lektur przeczytanych w tym roku szkolnym.

Mieliśmy więc kilku Mikołajków, panów Kleksów, Kajków i Kokoszów, kasztelana Mirmiła. Nie zabrakło także kilku wcieleń Mary Lennox, Dicka i Colina. Niektóre dzieci w parach lub w grupach zainscenizowały całe scenki z wybranej książki. Dzięki takiej formie lekcji, realizując zasadę „nauka przez zabawę”, czwartoklasiści bez wysiłku przypomnieli sobie treść tegorocznych lektur obowiązkowych.