Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. Dalszy ciąg uroczystości przebiegał w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klas siódmych, a następnie tegoroczni absolwenci  złożyli ślubowanie.  Uczniowie powitali zgromadzonych i przekazali głos pani dyrektor Dorocie Długoń, która rozpoczęła swoje przemówienie od słów pod adresem pani Bogusławy Wareckiej – Łachut, która po wielu latach pracy odeszła na emeryturę.

Następnie pani dyrektor powitała przybyłych gości: Panią Annę Ryczek oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Po części oficjalnej uczniowie klas ósmych zgodnie z tradycją odtańczyli poloneza i zaprezentowali krótką część artystyczną z ostatnim występem szkolnego kabareciarza Marcina Minora i nastrojową piosenką odśpiewaną przez Aleksandrę Toczek.

W następnej kolejności Pani dyrektor wraz z wychowawcami uroczyście wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Ostatnim punktem było wręczenie statuetek uczniom z najwyższą średnią, a otrzymali je: Jakub Czochara (5,75), Golonka Maria(5,73), Świętek Alicja (5,73),  Hubert Lichorobiec (5,64). Najlepsi absolwenci również zostali nagrodzeni statuetkami, a są nimi: Szczęś Anna, Kwapień Bartosz, Cholewa Otylia i Nowak Julia. Uczeń Jakub Czochara otrzymał dodatkowo statuetkę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dla ucznia z najwyższą średnią w szkole.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.