Zajęcia z Robotyki

Zajęcia z Robotyki będą się odbywały co drugi wtorek w salach nr 12 i nr 13 od godz. 11.35 do 13.05 – grupy I,
godz. 13.20 – 14.55 – grupy II.
Pierwsze zajęcia odbędą się jutro tj. 29.10.2019 r.