Zagraniczne szkolenia kadry pedagogicznej z SP nr 1

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej są nieustannie chętni i gotowi do podnoszenia swoich kompetencji, zarówno zawodowych jak i językowych. W 2018 r. szkoła jako jedna z nielicznych w naszym powiecie, ponownie zakwalifikowała się do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Wniosek projektu pt. „Szkolenia kadry drogą do europeizacji szkoły” napisany został przez Zespół Projektowy w składzie p. Ewa Baran, p. Anna Głowacz i p. Anna Węc. Projekt zakłada podniesienie jakości nauczania  oraz zwiększenie wymiaru europejskiego szkoły poprzez uczestnictwo nauczycieli w zagranicznych szkoleniach i wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Nauczyciele, którzy uczą innych przedmiotów niż języki obce, przez cały rok przygotowywali się do wyjazdów biorąc udział w intensywnych kursach języka angielskiego.

W tym roku udział w szkoleniach wzięli:

Pani Kinga Gajek i Pani Magdalena Miłoś w szkoleniu „Group Fitness Trends in Schools” na Cyprze, gdzie wraz z nauczycielami z innych krajów Europy brały udział w zajęciach sportowych, zarówno na sali, jak i w plenerze. Zajęcia miały na celu przygotowanie nauczycieli do motywowania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.

Panie Ewa Baran, Anna Głowacz i Anna Węc w szkoleniu dotyczącym trudności w uczeniu się „Learning disabilities” na Sycylii, na którym poznawały metody pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się, takie jak np. dysgrafia czy dysleksja.

Pan Marek Gawęda na szkoleniu informatycznym w Barcelonie „How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your classroom” poznał nowe, ciekawe aplikacje i programy edukacyjne, wykorzystywane w innych krajach europejskich.

Pani Aneta Garbarz ukończyła w Wiedniu szkolenie „German Teacher Course 2”, na którym rozwijała swoje kompetencje metodyczne i językowe w zakresie języka niemieckiego.

W następnym roku, w ramach realizacji tego samego projektu, na szkolenia wyjadą kolejni nauczyciele.

koordynator: Anna Węc