Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałkowy słoneczny poranek 2 września 2019 roku rozpoczął się kolejny etap życia wielu szkolnych społeczności. Podobnie było i w naszej szkole. Po Mszy św. nauczyciele i uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej. Najmłodszym towarzyszyli rodzice. W obecności pocztu sztandarowego szkoły odśpiewano hymn państwowy. Minutą ciszy uczczono poległych w II wojnie światowej. Pani Dyrektor Dorota Długoń serdecznie powitała wszystkich zebranych i życzyła całej szkolnej społeczności udanego roku szkolnego, sukcesów edukacyjnych i wychowawczych.

Następnie głos zabrała pani Marta Chrabąszcz, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Zostały również odczytane listy od Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego i Posła na Sejm Wiesława Krajewskiego. Na koniec uczniowie klasy III c i VIII a przedstawili krótką część artystyczną, w której poetycko, tanecznie i śpiewająco pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Uczniów do występu przygotowały: pani Renata Bułat i pani Lucyna Chojnowska. Kolorowa dekoracja została wykonana przez panią Agnieszkę Sołtys i panią Annę Topór – Misiaszek.