Szkolny Klub Sportowy

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Programu SKS 2019 – III edycja


Program „Szkolny Klub Sportowy”

     Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Harmonogram zajęć SKS 

dzień tygodniagodzinagrupaprowadzący
Poniedziałek14.10-15.10
dziewczęta
J. Pęcak
Wtorek11.20-12.20
14.10-15.10
dziewczęta
chłopcy
K. Gajek
K. Niemiec
Środa12.20-13.20
14.10-15.10
dziewczęta
dziewczęta
K. Gajek
J. Pęcak
Czwartek14.10-15.10chłopcyK. Niemiec

Fotogaleria z zajęć chłopców