Święto Patrona Szkoły

19 października 2018 r. – Święto Patrona Szkoły.

Porządek dnia:
8.30 – Uczniowie przychodzą do szkoły.
8.45 – Wyjście do kościoła pochodem – klasy wraz z wychowawcami.
9.00 -10.00 – Uroczysta Msza Św.
10.15 -11.00 – Akademia.
11.00 -11.30 – Obiad.
Uczniowie idą do domu po obiedzie lub akademii.
Świetlica czynna wg codziennego porządku 6.45 – 16.15.
Odwozy wg codziennego porządku.