Stypendium Burmistrza

Zachęcamy Rodziców naszych uzdolnionych uczniów, którzy mają potwierdzone osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym do składania wniosków o stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Regulamin.pdf     Wniosek.docx