Rada rodziców

Przewodniczący:  Mariusz Toczek

Z-ca przewodniczącego:  Halina Gąciarz

Skarbnik:  Adrian Janas

Sekretarz:   Kinga Żelawska