Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”

     Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w dn. 3 grudnia 2018 r. otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”

Tym samym została włączona do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Droga do sukcesu nie była prosta.

Warunki ubiegania się o ten certyfikat są rygorystycznie kontrolowane przez właściwe organy Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy obszarów działań, w których koordynator projektu SzPZ zobowiązany jest przeprowadzić raport auto-ewaluacji. Dzięki wytężonej i intensywnej pracy całego zespołu ds. oświaty zdrowotnej i oczywiście społeczności uczniowskiej udało się osiągnąć sukces, co nas niezwykle cieszy, ale i motywuje do dalszych działań.
Dało to nam jako społeczności szkolnej dużą dawkę pozytywnej energii do samorozwoju i pracy na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego w zakresie budowania postaw służących zdrowiu. W wyniku realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie podejmowane są wśród uczniów naszej szkoły liczne inicjatywy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność placówki. Mocną stroną szkoły jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Najważniejszym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i współodpowiedzialności za zdrowie najbliższych. Podejmowane działania z pewnością zaprocentują w przyszłości. Rodzice coraz częściej zauważają potrzebę edukacji dzieci w zakresie zdrowia, biorąc udział w różnorodnych akcjach związanych z jego poszanowaniem. Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym umożliwia dotarcie z profilaktyką do szerokiej grupy społeczności nie tylko uczniowskiej.
Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” to wielki zaszczyt dla szkoły ale jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej. To również zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi a także tworzenia zdrowego środowiska.
     Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły, motywuje do pracy, zachęca przyszłych uczniów do wyboru placówki, która dba o zdrowie ucznia i dobry klimat w szkole.
     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali szkołę w ostatnich latach podczas intensywnej pracy w projekcie, w stałym jej rozwoju i doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!