Projekt „Ochrona praw konsumentów”

W ramach projektu „Ochrona praw konsumentów” uczniowie klas 7 i 8 poznają prawa konsumenta dzięki stowarzyszeniu Auxilium. Celem projektu jest ,,Propagowanie wiedzy na temat prawa, w tym praw konsumenckich oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego”. Projekt jest finansowany z funduszy ,,Marszałka Małopolski”.