PROJEKT LEKTUROWY

W ramach kolejnego projektu lekturowego w klasie V b, trzy zespoły uczniowskie pracowały nad nagraniem słuchowiska na podstawie fragmentu książki Ferenca Molnara „Chłopcy z Placu Broni”. Pozostali uczniowie, w grupach lub samodzielnie, wykonywali makiety placu, na którym rozgrywają się najważniejsze wydarzenia z lektury.

W obu zadaniach dzieci wykazały się kreatywnością, potrafiły bardzo pomysłowo zastosować efekty dźwiękowe (słuchowiska) lub też zaprojektować i wykonać pracę przestrzenną (makiety). Takie działania, podsumowujące omawianie lektury, pozwolą uczniom lepiej zapamiętać bohaterów i wydarzenia, a ponadto kształcą umiejętności współpracy i odpowiedzialności za  wykonywaną pracę.