Procedury bezpieczeństwa i deklaracje

1. Procedury bezpieczeństwa dotyczące przyjmowania i pobytu dziecina zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej od 25 maja 2020 r. do odwołania

DEKLARACJA  UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

2. Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej od 25 maja 2020 r. do odwołania

DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W KONSULTACJACH

3.  Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej od 25 maja 2020 r. do odwołania

DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH

Gdyby ktoś nie miał możliwości wydrukować deklaracji w domu, będzie można otrzymać druk w szkole.