Plan uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 – 26.06.2020

Msze Święte – „stary kościół” wg następującego porządku:

8.00 – klasy pierwsze i drugie
9.00 – klasy trzecie, czwarte, piąte
10.00 – klasy szóste, siódme

Przed mszami i po nich będą się odbywały spotkania z wychowawcami i rozdanie świadectw. Nie będzie części oficjalnej dla klas 1- 7. Ze względu na sytuację epidemiczną istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa w sekretariacie szkoły od dnia 29.06. do dnia 03.07. po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 14 655 47 09).

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

7.30 (przed mszą o 8.00) spotkania dla klas drugich,
8.30 (przed mszą o 9.00) spotkanie dla klas trzecich,
9.00 (po mszy o 8.00) spotkanie dla klas pierwszych,
9.30 (przed mszą o 10.00) spotkanie dla klas szóstych,
10.00 (po mszy o 9.00) spotkanie dla klas czwartej i piątych,
11.00 (po mszy o 10.00) spotkanie dla klas siódmych.

Msza Święta dla klas ósmych w czwartek (25.06) o godz. 15.00 w „nowym kościele”.

Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych w piątek 26.06. godz. 12.00 – spotkanie z dyrekcją i wychowawcami na sali gimnastycznej.