PILNY KOMUNIKAT

Dyrektor szkoły informuje, że od 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) akcja strajkowa w PSP nr 1 zostaje zawieszona. Wszystkie zajęcia będą prowadzone wg planu lekcji.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie.