Konkurs Tematyczny „Od algorytmu do programu”

Kacper Orszulak, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej został laureatem  Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Konkurs jest organizowany Przez KO w Krakowie. Uczniowie z naszej szkoły brali udział w poszczególnych etapach –  szkolnym, po którym Kacper awansował do etapu rejonowego, następnie awansował do etapu wojewódzkiego. Etap wojewódzki konkursu odbył się
w Krakowie 19 marca 2019 r. w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1. Głównym celem konkursu jest wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Zadania konkursowe zawierały problemy algorytmiki, programowania w języku C/C++ oraz aplikacji Microsoft Excel.

Kacper Orszulak wraz z kolegą ze szkoły – Karolem Soja  jest również laureatem Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Creative Baltie 2018 w Brnie.