Insta.Ling dla szkół

Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku szkolnym ponownie przystąpiliśmy do XIII  już edycji programu Insta.Ling. Program okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym naukę, stąd obecnie uczniowie klas VI – VIII korzystają z tego udogodnienia do szybkiego i bezstresowego przyswajania słownictwa z języka angielskiego i niemieckiego. Nauczyciel przydziela uczniom słówka powiązane z tematyką realizowaną na zajęciach, a uczniowie, korzystając z programu, codziennie powtarzają je w kilkuminutowych sesjach w domu. Wyniki ich pracy są archiwizowane i zarówno uczeń , jak i jego nauczyciel oraz rodzice na bieżąco otrzymują z systemu informacje o postępach. Nauczyciel monitoruje pracę swoich podopiecznych, wie kiedy się logowali, ile sesji zrobili oraz w jakim zakresie opanowali przydzielony im materiał. Wielu z naszych uczniów wyrobiło sobie nawyk korzystania z tego narzędzia i nie wyobraża już sobie nauki bez niego!

Szczegóły programu dostępne pod adresem: https://instaling.pl

Anna Głowacz