Finał III Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych  

25 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się finał III Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Uczestników konkursu wraz z opiekunami przywitała dyrektor szkoły p. Dorota Długoń.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki- Renata Skrzyniarz i Alicja Czesak-Ptak. Patronat nad konkursem objął Starosta Dąbrowski – Lesław Wieczorek ,natomiast nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem, poszerzanie wiedzy oraz utrwalanie zdobywanych na lekcjach wiadomości i umiejętności. Konkurs składał się z trzech etapów. Do etapu szkolnego, który odbył się w dniu 26.11.2018 r., przystąpili uczniowie z 39 szkół z 14 gmin powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 145 uczniów z 30 szkół z 13 gmin czterech powiatów.
Ta część odbyła się dnia 5.02.2019 r. w sześciu szkołach: Dąbrowie Tarnowskiej, Woli Dębińskiej, Radłowie, Ryglicach, Brzesku, Tarnowie.
W etapie finałowym udział wzięło 11 uczniów z klas czwartych, 15 z klas piątych i 13 z klas szóstych, łącznie 39 uczniów z 24 szkół z 10 gmin powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego  i tarnowskiego.
W każdym etapie konkursu uczniowie pisali 60 minutowy test zadań zamkniętych i otwartych.

 Fundatorami nagród w konkursie byli:

  1. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystkim bardzo dziękujemy.

Laureatami konkursu zostali:

1.  W kategorii klas czwartych:

– I miejsce – Julia Migacz – Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, opiekun p. Magdalena Hajduk

– II miejsce – Miłosz Bandyk – Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, opiekun p. Magdalena Hajduk

– III miejsce- Radosław Kruczek – Szkoła Podstawowa w Łowczowie, opiekun p. Joanna Łaś

2. W kategorii klas piątych:

– I miejsce – Aleksandra Kocoł – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowie, opiekun p. Małgorzata Pietrzak

– II miejsce – Filip Zelek– Szkoła Podstawowa w Okulicach, opiekun p. Paulina Laska

– III miejsce – Dominika Szczepanek – Szkoła Podstawowa  w Okocimiu, opiekun p. Natalia Sambor

3. W kategorii klas szóstych:

– I miejsce – Szymon Bieś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, opiekun p. Wioletta Zych

– II miejsce – Maja Gaweł – Szkoła Podstawowa w Sufczynie, opiekun p. Agnieszka Mleczko

– III miejsce – Maria Solak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku, opiekun p. Julita Chrabąszcz

Laureaci zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i różne umiejętności zasługując tym na wielkie uznanie Komisji Konkursowej,  Nauczycieli i Rodziców.

Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.