Decyzje o stypendium

Decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Dąbrowy Tarnowskiej są do odbioru w Centrum Usług Wspólnych ul. Sportowa 4.
Informację o wysokości stypendium można uzyskać pod numerem telefonu : 14 655 42 24, 14 657 80 53