DEBATA MIĘDZYSZKOLNA

30.09.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się Specjalna Debata Międzyszkolna, której w tym roku szkolnym przyświecało hasło: „Patriotyzm ma wiele twarzy”.

Spotkanie zostało przygotowane w ramach historycznego projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 pod hasłem „Pamiętamy”, będącego częścią ogólnopolskiego Programu Wieloletniego Dotacyjnego Niepodległa na lata 2017 – 2022.

Debatę przygotowali i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem nauczyciele dąbrowskiej dwójki: p. Marzena Rzepka, p. Sławomir Bator, p. Diana Dyda. Wśród dyskutantów znalazła się nasza reprezentacja w składzie: Mikołaj Kuta z klasy VI c, Maksymilian Miłoś z klasy VI c, Hubert Lichorobiec z klasy V b i Filip Kiwior z klasy V c.

Debatę otworzyła pani dyrektor  Anna Fido. Następnie pan Sławomir Bator, pełniący funkcję marszałka debaty, wprowadził zebranych w tematykę dyskusji. Przez niemal dwie godziny reprezentanci czterech szkół pod kierunkiem marszałka debaty wymieniali poglądy związane z różnymi formami patriotyzmu.

Wspólnym wnioskiem z dyskusji jest stwierdzenie, że patriotyzm nie jest dla nikogo zarezerwowany na wyłączność – bo Polskę można kochać na wiele sposobów.

Uczestnicy debaty otrzymali upominki i medale. Szkoły biorące udział w debacie dostały statuetki oraz dyplomy za odwagę w mówieniu o rzeczach i sprawach trudnych, będące swoistym wyróżnikiem dla tych, którzy podjęli trudy przygotowań do tego spotkania.Ponadto każda szkoła otrzymała do biblioteki cenną książkę o tematyce historycznej, związanej z niepodległością Polski.

W słowie końcowym marszałek debaty podkreślił, że każda z uczestniczących w przedsięwzięciu szkół ma prawo być dumna ze swoich podopiecznych. Mikołaj Kuta został uznany za najlepszego dyskutanta. Wyróżniono także kilkoro najaktywniejszych uczniów. W tym gronie znalazł się kolejny reprezentant naszej placówki, Hubert Lichorobiec.

Uczniów do debaty przygotowały polonistki: Beata Kwapień i Lucyna Chojnowska.