Bezpieczeństwo dzieci – spotkanie z policjantami

W dniu 6 września 2019 roku klasy pierwsze spotkały się z panami policjantami. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

Panowie policjanci przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożeń. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na zakończenie wizyty panowie policjanci wręczyli dzieciom kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa.