„20 lat minęło – Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II”

23 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II obchodziła swoje wielkie święto – Jubileusz 20-lecia nowego budynku szkoły.

W murach dostojnej Jubilatki pojawili się znamienici goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły świętować jej 20-te urodziny.

W uroczystym pochodzie na czele z pocztem sztandarowym i dyrekcją społeczność szkolna przemaszerowała do kościoła pw. Wszystkich Świętych, gdzie rozpoczęła się uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. Jakuba Maturę, ks. Zbigniewa Szewczyka oraz ks. Prałata Józefa Porębę. O oprawę muzyczną liturgii zadbali uczniowie pod przewodnictwem s. Lucyny Bochenek. Po mszy świętej zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni dostojni goście udali się do budynku szkoły, by uczestniczyć  w dalszej części uroczystości.

Część oficjalna rozpoczęła się w szkole na sali gimnastycznej. W klimat uroczystości wprowadziła zebranych p. Beata Kwapień, która rozpoczęła tę wyjątkową akademię i zaprosiła w niezwykłą podróż w czasie.

Punktem przewodnim było przemówienie Pani dyrektor szkoły Doroty Długoń, która serdecznie powitała  wszystkich przybyłych  gości, a byli to: p. Poseł Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski p. Lesław Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego p. Krzysztof Bryk, Przewodnicząca Rady Powiatu i dyrektor CUW p. Marta Chrabąszcz,  sekretarz gminy p. Stanisław Ryczek,  ks. Prałat Józef Poręba, były burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Stanisław Początek, skarbnik gminy p. Małgorzata Bąba, były dyrektor SP nr 1 p. Andrzej Milewski, emerytowani dyrektorzy ZOSiP: p. Jan Sosin i p. Marian Gajda.

Pani dyrektor powitała również dyrektorów szkół i przedszkoli, dyrektorów różnych instytucji, placówek kulturalno – oświatowych z terenu gminy, pracowników CUW, oraz przedstawicieli Rady Rodziców.  Miło było powitać nauczycieli emerytów, którzy już nie pracują w szkole, ale zawsze chętnie ją odwiedzają.
W treści przemówienia pani dyrektor przedstawiła rys historyczny nowej „Jedynki”,  jej etapy powstawania oraz dorobek wskazując, iż  szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez uczniów i dla uczniów a także ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Przemówienie wzbogacała prezentacja, którą goście oglądali z dużym zainteresowaniem. Pani dyrektor ukazała liczne osiągnięcia szkoły, jej sukcesy, konkursy, projekty, akcje i wiele ważnych wydarzeń, z których należy być dumnym.

Następnie głos zabrali goście: p.  Poseł Wiesław Krajewski, ks. Prałat Józef Poręba, Starosta Powiatu Dąbrowskiego p. Lesław Wieczorek, sekretarz gminy p. Stanisław Ryczek, były burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Stanisław Początek, dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Marta Chrabąszcz, dyrektor SG ZOZ p. Stanisław Świętek, dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej p. Bogusława Molak, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy p. Irena Kawa,  Przewodniczący Rady Rodziców p. Mariusz Doroż.

Liczne przemówienia gości przywołując wydarzenia sprzed 20 lat wywołały wiele wzruszeń. Na ręce pani dyrektor spływały liczne gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności i wielu owocnych lat pracy i nauki. Niezwykle miłym akcentem były otrzymane upominki w postaci listów gratulacyjnych, dyplomów, grawerów.

Kolejnym punktem programu była niezapomniana część artystyczna, którą prowadziły dwie wspaniałe wróżki. Czarując w swoim magicznym kotle przywoływały wydarzenia, które przez 20 lat miały miejsce w szkole. Tańce, hulanki, swawole pokazali uczniowie z klas 1-3 w swoich krótkich występach tanecznych. Nie zabrakło górali tańczących na cześć papieża Jana Pawła II – patrona szkoły, słynnych dąbrowskich Smerfów, grupy wokalnej „Gospel”, czy cudownych pierwszaczków z przepiękną piosenką o szkole.  Liryczne wokalne talenty pokazali uczniowie klas starszych. Oczywiście wróżki jak to wróżki, na koniec czar rzuciły i życząc gościom: sukcesów, urody, zdrowia, pieniędzy, życzliwości i mądrości sypały magicznym pyłkiem.

Dopełnieniem uroczystej akademii był urodzinowy tort dla dostojnej Jubilatki  i głośne sto lat śpiewane przy gromkich brawach zebranych.

Dalszej części dnia towarzyszyły wspomnienia zebranych gości w trakcie zwiedzania wspaniałych wystaw znajdujących się na korytarzu szkolnym. Można było zobaczyć prezentacje prac uczniów, dyplomy, medale, puchary, ich  wysokie osiągnięcia, wystawę kronik szkolnych,  pamiątek oraz niezwykle ciekawą fotorelację w kąciku wspomnień. Niemałym zainteresowaniem cieszyła się projekcja zdjęć z różnych wydarzeń szkolnych. Chętni wpisywali się również do pamiątkowej kroniki wystawionej w centralnym miejscu. Opracowany folder informacyjny, przedstawiający zarys historyczny oraz bieżące wydarzenia szkoły goście przeglądali z dużą ciekawością.

Następnie zebrani goście, przyjaciele szkoły, dobroczyńcy i nauczyciele udali się na uroczysty obiad. Wspólny poczęstunek zebranych gości sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach.

Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do wspólnych spotkań i integracji społeczności lokalnej. Słowa podziękowania należy skierować  do wszystkich, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru.  Z całą pewnością dzień ten pozostanie na długo w pamięci jako dzień pełen dobrych emocji, radosnych wspomnień i refleksji.